Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka cizích jazyků

29. 10. 2009
Na výuku cizích jazyků je na naší škole kladen velký důraz. Vyučuje se u nás angličtině, němčině, španělštině, francouzštině a latině. Jazyky u nás vyučují pouze aprobovaní pedagogové. Škola má tři plně vybavené jazykové učebny. Výuka cizích jazyků začíná dle učebního plánu osmiletého studia v 1. a 2. ročníku angličtinou, přičemž navazuje na výuku 5. třídy ZŠ. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny podle výsledků rozřazovacích testů. Od 3. ročníku přibírají další jazyk. U čtyřletého studia mají všichni od prvního ročníku povinné dva jazyky, pokračují ve výuce angličtiny nebo němčiny (návaznost na ZŠ). Jako druhý jazyk si žáci vybírají z výše zmíněných jazyků. Z nabídky jsou zavedeny ty jazyky, na které se přihlásí více žáků ( teoreticky lze vyučovat i ruštině, avšak v několika posledních letech nebyl tento kurz otevřen pro nedostatečný zájem studentů). Naše škola organizuje výměnné zahraniční pobyty se zahraničními školami. V rámci výuky anglického jazyka se účastníme programu SOKRATES. Angličtina Výuka anglického jazyka je nedílnou součástí vyučovacího procesu na naší škole a zřetelně převyšuje v počtu hodin všechny ostatní živé jazyky - německý, francouzský, španělský a ruský. Angličtině se tak věnuje každý student. Studenti osmiletého studia volí angličtinu jako základní cizí jazyk, ke kterému přibírají po dvou letech studia jazyk další. Výuka anglického jazyka je zajišťována plně kvalifikovanými, aprobovanými a zkušenými pedagogy, z nichž někteří spolupracují s PedF a FF při praxi posluchačů těchto fakult. V letošním školním roce bohužel není dostatečně zastoupena výuka zahraničními lektory, neboť se škole nepodařilo sehnat dostatečně kvalitní pedagogy.O to víc se snaží vyučující zahrnovat do výuky besedy se zahraničními hosty, navštěvovat spolu se studenty divadelní a filmová představení v anglickém jazyce, pořady a semináře organizované British Council, SPUSA či Americkým kulturním střediskem. Ke kvalitnější výuce angličtiny i ostatních jazyků napomáhá také využití dvou samostatných počítačových učeben, které vznikly v roce 1999. Počítače vybavené vhodnými programy pro výuku jazyků - od nejjednodušších pro nejmladší studenty až po náročnější encyklopedické příručky pro pokročilejší - se stávají nepostradatelným doplňkem jazykové výuky, podobně jako využití Internetu. Jazykové laboratoře jsou pochopitelně vybaveny i videorekordéry, televizními přijímači a magnetofony. Sekce anglického jazyka také nabízí studentům možnost využití anglické knihovny, kde mohou nalézt výtisky anglosaských autorů v originále v různých úpravách. Současně je možno zapůjčit i některé časopisy v angličtině. Každý rok se studenti angličtiny účastní konverzačních soutěží, pořádaných pedagogickými centry, čas od času se někteří zúčastňují i soutěží literárních. Veškerá nabídka soutěží, akcí, seminářů, pracovních příležitostí apod. je studentům sdělována formou "anglické" vývěskové tabule. Velmi důležitou aktivitou anglické sekce je zapojení školy do programu Sokrates, v jehož rámci se mohou studenti seznámit se studenty škol v zahraničí, připravovat materiály pro pracovní setkání a využívat angličtinu jako prostředek komunikace mezi jednotlivými školami v rámci Evropy. Projekt, kterým se naše škola zabývá už třetím rokem, nese název Shared Heritage a umožňuje seznámení s kulturněspolečenským kontextem zainteresovaných evropských škol - Velké Británie, SRN, Francie a Rakouska. Anglická sekce také čas od času pořádá výměnné pobyty studentů v zahraničí , např. v Liverpoolu, Kolíně nad Rýnem. Pravidelně pak - každý rok - organizuje pro zájemce z řad studentů poznávací zájezdy do Velké Británie.Jsou přizpůsobeny věku a pokročilosti žáků tak, aby je motivovaly k dalšímu studiu a k prohloubení zájmu o tento jazyk. Francouzština Francouzský jazyk se vyučuje na naší škole již řadu let, a to jako druhý cizí jazyk. Při výuce pracujeme s našimi i zahraničními materiály - učebnicemi, pracovními sešity, kazetami a videoprogramy. Jde například o řady On y va, En francąis, Echange, Nouveau sans frontieres, Espaces. Kromě audiovizuální techniky používáme nejrůznější dostupné pomůcky, které rozšiřují slovní zásobu, seznamují studenty s francouzskými reáliemi, podporují komunikativní dovednosti, případně využíváme počítačových výukových programů. Pro zájemce byla otevřena francouzská konverzace a jsou pořádány konverzační soutěže. Ve třídách pracujeme zásadně v menších skupinách s nejvýše 15 studenty. Spolupracujeme příležitostně s Francouzským institutem, Pedagogickým centrem a budeme se podílet na tvorbě maturitního katalogu, který stanovuje obsah výuky potřebný ke zvládnutí nově zaváděné státní (externí) maturity. Významnou součástí výuky francouzštiny v našem gymnáziu jsou výměnné programy.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dobry

(sabrina, 30. 10. 2009 16:50)

lukas ma pravdu mela by jsi udelat anketu a my ti budeme hlasovat na supr !