Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní jídelny

29. 10. 2009
Vážení rodiče, studenti a pracovníci školy, Školní jídelna, Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9, 190 00 Objednávky on-line Na základě zákona 107/2005 sb., byl vypracován PROVOZNÍ ŘÁD dle místních podmínek. 1) Provozní doba Provozní doba kuchyně je 7,00 - 15,30 Provozní doba kanceláře - pokladní hodiny 7:30 – 8:00 vždy od 23. do 28. v měsíci 9:35 – 9:55 10:35 – 10:50 11:30 – 12:00 13:15 - 14:00 2) Doba výdeje obědů Obědy se studentům vydávají od 11,25 - 14,10, na výdej jídel dbá vedoucí kuchařka. Obědy odhlášené do 8:00 jsou vydávány zákonným zástupcům v době od 11:30 do 11:45 pouze první den nemoci, na další dny je nutno obědy odhlásit. 3) Pedagogické dozory - zajišťuje vedení školy 4) Forma platby - Bankovním převodem (rodiče nahlásí číslo účtu vedoucí jídelny) - Sporožirem (strávník předá opis sporož. karty) ( v těchto případech je strava automaticky přihlášena) - Hotovostí (student obdrží potvrzení o zaplacení) Vše je nutné konzultovat s vedoucí jídelny, která formu platby zapisuje do karty strávníka a případně poradí rodičům, jak dál postupovat. Na konci školního roku budou hotovostní přeplatky převedeny na následující školní rok. Ostatní přeplatky budou zaslány strávníkům na účet. 5) Objednávání stravy Snímač, internet, box Uzávěrka objednávek 5 pracovních dní předem do 14 hodin U nevařených jídel viz bod 10 nasazena automaticky jednička Možnost změny jedničky na vařená jídla je možný do 4 pracovních dní předem v kanceláři školní jídelny do 14 hodin 6) Odhlašování stravy Zaměstnanci školy do 9:00 telefonicky 286 887 225 – školní jídelna případně 286 889 631 – kancelář nebo zápisem do sešitu odhlášek do 8:00 Žáci musí odhlásit stravu do 7:00 příslušného dne – telefonicky (záznamník) 286 887 225 (rodič je povinen si vyžádat jméno osoby, která odhlášku přijala), v kanceláři ŠJ, nebo zápisem do sešitu odhlášek. Obě skupiny - internet, box pět pracovních dnů předem do 14 hodin - odhlašování celé skupiny se provádí hromadně nejpozději 4 dny před započetím akce. Zajišťuje třídní profesor Při ukončení docházky, přerušení studia či dlouhodobé nemoci jsou rodiče povinni neprodleně toto nahlásit vedoucí školní jídelny,vrátit stravovací kartu a zajistit ukončení trvalého příkazu.. 7) Finanční norma Finanční norma na osobu a den činí u kategorie: - mladší žáci 26,00 Kč - starší žáci 27,00 Kč - dospělí 27,00 Kč Finanční norma je v souladu s vyhláškou MŠMT. 8) Platba stravného Stravné se platí pro následující měsíc do 28. dne běžného měsíce. Poslední dny, z důvodu uzávěrky, nelze příjem platby provést. 9) Platební karty Každý strávník si zakoupí čip za 100 Kč . Záloha na čip je vratná. Za předpokladu, že tuto kartu nebo čip nezničí nebo neztratí, může ji používat po celou dobu docházky do školní jídelny. V případě, že dítě kartu zapomene, o objednanou stravu nepřijde – kancelář ŠJ v době od 11:30 do 12:00 vydá náhradní stravenku. 10) Další povinnosti strávníka • Vyplnit údaje v přihlášce ke stravování. • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. • Připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny. • Technické nebo hygienické závady hlásí vedení školy. • Úraz, nevolnost hlásí strávníci bezpečnostnímu referentovi (prof. Krulíková). • Připomínky rodičů ke stravování je možné realizovat osobní návštěvou a provedením zápisu u vedoucí školní jídelny. • Založit si internetový účet ve školní jídelně 11) Jídelní lístek • Jídelní lístek je k dispozici na nástěnce před jídelnou, v prostoru jídelny. • Změna jídelníčku z provozních důvodů (např. změna zásobování, malý počet objednaných obědů č. 2 a 3) vyhrazena. Pokud má zájem o dané jídlo alespoň 15 strávníků, vaří se. Informace o počtu vařených jídel jsou zveřejňovány na nástěnce u vstupu do jídelny 4 pracovní dny předem do 8:00. 12) Povinnosti zaměstnanců Zaměstnanci, kteří neodpracují v daný den alespoň tři hodiny, nemají nárok na oběd. V případě pracovní neschopnosti musí oběd odhlásit způsobem uvedeným v bodě 6, jinak jsou povinni doplatit věcné režijní a mzdové náklady ve výši 52,80 Kč 13) Způsob vyhlášení, počátek platnosti a účinnosti • Způsob seznámení strávníků a rodičů s tímto provozním řádem zajistí třídní učitel. • Provozní řád v tomto znění je platný a účinný od 4.2.2008. Odpovědné osoby: Zástupce vedoucí školní jídelny: Iveta Vernerová Vedoucí kuchařka : Iveta Vernerová Tel. číslo kanceláře ŠJ: 286 887 225 ___________________ Eva Krýdová vedoucí školní jídelny ___________________ Mgr.Marek Kaufmann ředitel gymnázia
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář